Постапка за враќање

Процедура за одредување цени

Производи кои & eacute; сте ја купиле со фактурата, можете да ја вратите во рок од 7 дена доколку не е искористена.


& бик; Производи кои & eacute; сакате да се вратите, цените ќе бидат вратени на продавачите на Иновастил по уплатата такса за испорака.

& бик; Производ кој & yacute; стигнува кај нас при процесот на враќање, ќе се процени дали ги исполнува наведените услови. рокови и услови за цената, и ако има цена за цената; соодветно, трансакцијата ќе биде одобрена и кредитирана; ќе бидат прифатени.


Плати

Цената на вашиот производ ќе се префрли на вашиот производ. & кредит или кредит; картичка во рок од 3 работни дена.